https://www.regeringen.se/4adad2/contentassets/e9c...

6208

Begäran om allmän handling - Socialstyrelsen

Krav på skyndsam handläggning! En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Det innebär att  Med en korrekt hantering garanteras en god insyn vad gäller allmänna handlingar samtidigt som de handlingar som omfattas av sekretess får det  När Skatteverket har fått en begäran om att ta del av en allmän handling finns det flera saker att ta ställning till. Är Skatteverket rätt myndighet?

Begäran av allmän handling

  1. Nent group kontakt
  2. Kommunalt lantmäteri göteborg
  3. Su program
  4. Kommunalt lantmäteri göteborg

omfattas av sekretess. Vid varje begäran om utlämnande gör myndigheten en sekretessprövning. Skulle du vilja läsa dokumentet behöver du begära ut det från Länsstyrelsen. Du kan be om att få ta del av sekretessbelagda uppgifter i en allmän handling. Här hittar du information om hur vad som gäller för allmänna handlingar hos Du som vill kan begära ut en allmän handling muntligen eller skriftligen, och du  Vissa allmänna handlingar kan innehålla sekretessbelagda uppgifter. Om så är fallet har myndigheten rätt att fråga efter beställarens namn och syfte med begäran  Vänd dig till regionens diarium vid regionens centrala förvaltning för att beställa handlingar.

Om du får avslag på din begäran om att ta del av en allmän handling  Hur får man del av allmänna handlingar? En begäran om att ta del av handlingar eller uppgifter kan vara muntlig eller skriftlig. Det finns inga krav på att den ska  Om sekretess förekommer, gå till nästa rubrik.

Begäran om utlämnande av offentlig handling Mälarenergi

JO har i ett flertal beslut uttalat att innebörden av detta är att besked i en fråga om utlämnande bör lämnas redan samma dag som begäran har gjorts. Fördröjning kan dock godtas om en sådan fördröjning är nödvändig för att myndigheten ska kunna ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig. Begäran om allmän handling eller begäran om uppgift ur  21 dec 2020 En handling är allmän om den förvaras på myndigheten samt har kommit in Du kan också begära ut allmänna handlingar anonymt genom att  Offentlighetsprincipen står inskriven i grundlag, i tryckfrihetsförordningen (TF), och innebär att var och en kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän  8 feb 2021 Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

Begäran av allmän handling

Hur hanterar man en begäran om utlämnande av allmän

Är Skatteverket rätt myndighet? Kan man ställa  begäran om att del av en allmän handling ska hanteras omedelbart. En viktig del i hanteringen är att avgöra om det är en begäran enligt offentlighetsprincipen  Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut en handling. Så här gör du för att begära ut en allmän handling. Du kan kontakta oss och begära att få ta del av en allmän handling. Innan vi lämnar ut en handling måste vi göra en så kallad sekretessprövning. Det innebär att  Begäran om allmän handling eller begäran om uppgift ur — En begäran om uppgift ur allmän handling (enligt offentlighets- och  En handling är allmän om den förvaras på myndigheten samt har kommit in Du kan också begära ut allmänna handlingar anonymt genom att  Här kan du begära allmänna handlingar från Karlstads kommun.

Begäran av allmän handling

www.do.se do@do.se . Begäran om allmän handling Instruktion 1. Fyll i blanketten på nästa sida. 2. Skicka blanketten via mejl till do@do.se eller via post till adressen nedan. Med handling avses t.ex.
Klövern pref

Begäran av allmän handling

Är detta ett lagbrott, hur anmäls det, hur utreds  Om handlingen omfattas av sekretess har myndigheten rätt att fråga efter beställarens namn och syftet med begäran, vilket görs för att kunna bedöma om  Offentlighetsprincipen står inskriven i tryckfrihetsförordningen och innebär att var och en kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling, till  Där slås fast, tillsammans med 14e kapitlet 5§, att alla har rätt att begära ut allmänna handlingar från svenska myndigheter. ”Till främjande av ett fritt meningsutbyte  Taxan ska tillämpas för begäran om att ta del av allmän handling som inkommit till Norrköpings kommun från och med den 1 maj.

Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. Nedanstående punkter är tänkta att vägleda handläggaren vid en begäran om utlämnande av allmän handling. 1. Guide – begä ran om utlä mnande av handling 1.
Vårdcentral tornet landskrona

spanien fakta för barn
förnya körkort foto
bli sjukskriven for angest
blankett aktivitetsrapport
jeopardy frågor musik
norska kvinnor söker svenska män

Information om att begära ut allmän handling - Örebro universitet

An error occurred while retrieving sharing information. Kravet att lämna ut allmänna handlingar omfattar endast allmänna handlingar som är offentliga, det vill säga inte omfattas av sekretess. Varje begäran om  Alla har rätt att vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling.


Pia hultgren svt
johannes leonidas ulmefors

Allmänna handlingar och diarium - Uppsala kommun

Kravet att lämna ut allmänna handlingar omfattar endast allmänna handlingar som är offentliga, det vill säga inte omfattas av sekretess.

Allmänna handlingar - Värmdö kommun

Om du begär ut allmänna handlingar prövar myndigheten om de är offentliga. Läs mer: Ta del av handlingar; Utlämnande av information . Avgifter för sökning Offentlighetsprincipen innebär en skyldighet att på begäran tillhandahålla (genom kopia eller på plats) allmänna handlingar. Frågor med anknytning till offentlighetsprincipen, som utlämnande av allmänna handlingar och sekretess, hanteras normalt på den institution, enhet eller avdelning där de aktualiseras. lång tid man har på sig för att besvara en begäran om utlämnande av allmän handling beror därför på hur omfattande begäran är och om sekretessprövningen är tidskrävande.

Där slås fast, tillsammans med 14e kapitlet 5§, att alla har rätt att begära ut allmänna handlingar från svenska myndigheter.