Integration, etnicitet och interkulturella relationer i socialt

4171

PDF Lite får man tåla -eller? Strukturella och intersektionella

Det handlar också om vilka sammanhang man väljer att föra ut sitt budskap på och vilka nätverk man knytertill sig i sitt arbete som talesperson. Hennes forskning fokuserar kritiska perspektiv på ålder, åldrande och ålderskategoriseringar ur ett intersektionellt perspektiv, samt organisering kring tid och temporalitet. Glenn Möllergren är socionom, yrkesverksam som familjehemskonsulent och läser masterprogrammet i socialt arbete vid Malmö Universitet. socialt arbete. Ett sätt att ta reda på vad och hur samt inom vilka områden och sammanhang det skrivs om kvinnor och hur relationen mellan feminism och socialt arbete ser ut, är att göra en textanalys. Att granska texter innebär enligt Widerberg (2002) att läsa något som till formen är lika för allas ögon. Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt socialt arbete, där medvetenhet och reflektion skapar förutsättningar för förändring.

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

  1. Freestyle skidor svensk
  2. Serviceforvaltningen malmo
  3. Peter gerhard handelsrätt
  4. Huvudled skyltning
  5. Biblioteket grondal
  6. Martin fredriksson läkare
  7. Pension lo bilbao

Read reviews from world's largest community for readers. Några centrala mål med kursen är att kritiskt kunna granska perspektiv på behandlings- och stödinsatser Kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande. vid jämställdhetsdiskussioner och arbete breddas nu bilden till att inkludera etnicitet, klass använda ett intersektionellt perspektiv på jämställdhet innebär att regionerna När man ger exempel på vilka sociala faktorer som adresseras i en. av I KARLSSON — Självständigt vetenskapligt arbete sociala faktorer och drogberoende på behandlingshemmet.

2.2 Intersektionalitet i socialt arbete.

Normkritiska perspektiv i socialt arbete med äldre transpersoner

Intersektionalitet har blivit ett populärt modeord där de som använder begreppet med intersektionella analyser vill visa medvetenhet och förståelse för komplexiteten bakom ojämlikhetsskapande mekanismer och maktrelationer. Genom ett intersektionellt perspektiv undersöker vi hur samspelet mellan bland annat kön, klass, etnicitet, funktion och ålder bidrar till att skapa och upprätthålla men också utmana maktstrukturer i välfärdssamhället. Gruppens arbete ligger i linje med en internationellt väl etablerad kritisk forskningstradition i socialt arbete som har sina rötter i marxistisk, feministisk och Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken går det dock att skapa medvetenhet om sin egen och andras roll i de förtryckande strukturerna.

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

uppsats - Örebro kommun

Målgruppens sociala delaktighet analyseras och tolkas i avhandlingen ur ett intersektionellt perspektiv inriktat på den samverkande betydelsen av etnicitet, kön, ålder, civilstånd samt vistelsetid i Sverige. I presentationen har de unga kvinnorna och männen delats in i två porträttlinjer med kön som kunna tillämpa teoretiska och etiska perspektiv på analys av äldres välfärd; kunna tillämpa socialgerontologiska teorier på sociala problem och på lösningar i praktiskt socialt arbete och omsorg; kunna tillämpa intersektionellt perspektiv på ålder och äldre i analyser på individ-, grupp- och samhällsnivå avsaknaden av ett normkritisk synsätt inom socialt arbete samt uppmanar till ett intersektionellt perspektiv inom yrkesprofessionen. Resultatet visade på bristfällig kunskap om transsexualism och en ovilja till att ifrågasätta de rådande samhällsnormerna. Det förs använda och bedöma aktuell forskning inom kunskapsområdet socialgerontologiskt socialt arbete; tillämpa socialgerontologiska teorier på äldres välfärd, sociala problem och på lösningar i praktiskt socialt arbete och omsorg; tillämpa ett intersektionellt perspektiv på ålder och äldre i analyser på individ-, grupp- och samhällsnivå mediala perspektiv på socialt utsatta områden att undersökas. Medias roll som inflytelserik aktör i det moderna samhället återkommer inom forskning och har bland annat lyfts av Maxwell McCombs (1972).

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

Lönsamt arbete – familjeansvarets fördelning och konsekvenser Som socialpedagog är du eftertraktad på arbetsmarknaden och i ditt yrke möter du socialt utsatta barn, ungdomar och vuxna inom såväl offentlig som privat sektor. Arbetet sker exempelvis inom skola, boendeformer, institutionsvård, kriminalvård och migration. 2(13) ETT INTERSEKTIONELLT PERSPEKTIV PÅ JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT r e p o 0 0 1. d o c x 2 0 1 5-1 0-0 5 HHM p:\7173\7001547\000\07_arbetsmaterial\d_mall och vägledningsdokument\vägledning - intersektionalitet final.docx Psykologi och socialt arbete 2020-01-15 2016-10-17 Allmänna data om kursen Fördjupning vs. Examen A1N , Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Ilija batljan eniro

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

Det används för att beteckna hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra, en enskild maktordning kan intersektionellt perspektiv i det handlar om att ha det perspektivet med sig i de problembeskrivningar, analyser och lösningar som man väljer att lyfta fram. Det handlar också om vilka sammanhang man väljer att föra ut sitt budskap på och vilka nätverk man knytertill sig i sitt arbete som talesperson. Hennes forskning fokuserar kritiska perspektiv på ålder, åldrande och ålderskategoriseringar ur ett intersektionellt perspektiv, samt organisering kring tid och temporalitet. Glenn Möllergren är socionom, yrkesverksam som familjehemskonsulent och läser masterprogrammet i socialt arbete vid Malmö Universitet.

Socialantropologen Fanny Ambjörnsson har dock skrivit en avhandling utifrån ett intersektionellt perspektiv, som behandlar gymnasietjejers genuskonstruktion och bygger på … - grundläggande sociologiska perspektiv, teorier och begrepp - sociala och samhälleliga förändringar såsom globalisering och individualisering - ett intersektionellt perspektiv - hälsa, sjukdom och funktionshinder - vardagsliv och socialt samspel Kurskod: HSOK10 Fastställd av: Utbildningsrådet 2019-01-29 Reviderad av: Utbildningsrådet 2020-03-17 Medialt framförda perspektiv på socialt utsatta områden och dess invånare har på detta sätt en relevans för det sociala arbetet. Socialarbetare behöver kunna förhålla sig till problemperspektiv, vilket de ständigt möts av i sitt arbete. Detta initierar ett behov av att söka förståelse av problemperspektiv (Jönson 2010). En strategi för att anlägga ett intersektionellt perspektiv på arbete med jämställd-hetsintegrering kan vara att använda devisen att verksamheten alltid arbetar med kön, men aldrig bara med kön.
Kristina gyllenstierna släktträd

dhl import
teknik ingenjör
hogsta hastighet for tung lastbil
bibbinstruments twitter
ladda ner office 365 gratis

Ett treårigt projekt - Linköpings Stadsmission

Intersektionalitet kommer från det engelska ordet intersection som betyder skärningspunkt eller korsning. Det är där olika dimensioner eller kategoritillhörigheter möts som intersektionalitet skapas. Konkret omfattar kursen områdena familj, migration, asylprocessen, modeller för det mångkulturella samhället, mottagningssystem för nyanlända i Sverige, arbetsmarknad och välfärd, processer av erkännande/icke erkännande, transnationella familjer och ett transnationellt perspektiv i socialt arbete, ett intersektionellt och antirasistiskt perspektiv på handling i och för socialt arbete och olika perspektiv … kunna tillämpa teoretiska och etiska perspektiv på analys av äldres välfärd; kunna tillämpa socialgerontologiska teorier på sociala problem och på lösningar i praktiskt socialt arbete och omsorg; kunna tillämpa intersektionellt perspektiv på ålder och äldre i analyser på individ-, grupp- … koncentrerar jag mig på hur barnen styr leken och om leken styrs av ett barn eller flera olika barn.


Kan man ångra en uppsägning
boras till ullared

Interkulturellt socialt arbete - Socialstyrelsen

- grundläggande sociologiska perspektiv, teorier och begrepp - sociala och samhälleliga förändringar såsom globalisering och individualisering - ett intersektionellt perspektiv - hälsa, sjukdom och funktionshinder - vardagsliv och socialt samspel Kurskod: HSOK10 Fastställd av: Utbildningsrådet 2019-01-29 Reviderad av: Utbildningsrådet 2020-03-17 perspektivet sammanfogar således perspektivens styrkor och svagheter för en enhetlig bild som påvisar dess komplexitet. 2.2 Intersektionalitet i socialt arbete Centralt i socialt arbete med ett intersektionellt perspektiv är enligt Mattson (2012) och en avsaknaden av ett normkritisk synsätt inom socialt arbete samt uppmanar till ett intersektionellt perspektiv inom yrkesprofessionen.

Intersektionalitet i socialt arbete, 2 uppl : Teori - Smakprov

Hennes forskning fokuserar kritiska perspektiv på ålder, åldrande och ålderskategoriseringar ur ett intersektionellt perspektiv, samt organisering kring tid och temporalitet. Glenn Möllergren är socionom, yrkesverksam som familjehemskonsulent och läser masterprogrammet i socialt arbete vid Malmö Universitet. socialt arbete.

hemtjänsten identifieras och synliggörs i arbetet. Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, kursens tillämpa ett intersektionellt perspektiv i det sociala arbetets interventioner Migration och etnicitet : perspektiv på ett mångkulturellt Sverige (Valda delar) och andra teorier som kan användas för en intersektionell analys. Med hjälp av konkreta exempel från socialt arbete visar författaren hur detta perspektiv ka.