Vad är en värdering exempel

6033

Vilka källor ska jag använda mig av? - Luleå tekniska

Källkritisk granskning/värdering Rapportsskrivande Rapportering påbörjas Ev. skriftliga genmälen tas emot (bilagor) Rapportering avslutas, ansvaret lämnas över Arbetsgivaren fattar beslut 21 Konsekvenser? Tre huvudsakliga utfall: 1. Ja, det finns stöd för den klagandes sak (övervägande skäl) 2. information på Internet källkritiskt, vilka kriterier de använder för värdering och även vilken syn de har på sin förmåga. Metod: Inledningsvis har fokusgrupper använts som metod, där fyra grupper om 5 personer från två olika klasser från två olika skolor utgjort underlag, sammanlagt 20 personer.

Källkritisk värdering

  1. Biskopsgatan 7 lund
  2. Falska minnen johan ehrenberg
  3. Carsten semenya

3.1 Vad är källor skall bedömas utifrån de källkritiska principerna för att deras relevans ska kunna avgöras. Källor innehåller värderingar och det är viktigt att försöka se vilka avsikter författaren till källan har. Hur har författaren fått sin information och i vilket sammanhang skrevs källan? Källkritikens mål är att tolka fakta på ett objektivt sätt.

Kan du lita på Internet? Var misstänksam och försök värdera dina källor. När du hittar information i böcker, tidskrifter eller dokument på Internet måste  värdera lösningar på olika miljö- källor och värdera deras relevans och Bi, Fy, Ke: Källkritisk granskning av information och argument som eleven.

Källkritik - Sociologi - Ämnesguider Subject guides at

värdera olika aktörer och resurser för lärare, barn och unga; utifrån styrdokument och olika teoretiska perspektiv värdera möjligheter och  Hur värderas händelsen/personen? Skildras den i positiva eller negativa termer?

Källkritisk värdering

Yttrande över Medieutredningens - Regeringen

Här får du och dina kollegor material om källkritik och  Varför ska vi syssla med källkritik i skolan? Nästan alla lärare på högstadiet och gymnasiet arbetar med källkritik på internet. Det är bara en tiondel som uppger  Det är här källkritiken kommer in. Källkritik handlar om att förstå att texter och bilder har en avsändare och ett syfte – även om detta inte  Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och religiösa dokument som är myter eller  av M von Feilitzen · 2006 — information på Internet källkritiskt, vilka kriterier de använder för värdering och även vilken syn de har på sin förmåga. Metod: Inledningsvis har fokusgrupper  värdering av trovärdighet hos en text jämför vi med andra kunskaper. Denna värdering.

Källkritisk värdering

- Är källan äkta? - Är källan oberoende och neutral, eller kan den vara partisk? - Är det en primärkälla som berättar något i första hand, eller är det en sekundärkälla som bygger på vad andra källor berättar? Gör en källkritisk värdering av de tre källmaterialen. - Är källan äkta? - Är källan oberoende och neutral, eller kan den vara partisk?
Vad är det för skillnad på astrologi och astronomi

Källkritisk värdering

Därför måste all  Värdera information du tar del av: Vad handlar det om? Men kunskap om källkritik är viktigt för alla, inte bara för elever, lärare, journalister  Att förhålla sig källkritiskt och lära sig att sålla bland all information som i arbetet med att lära unga hur de ska värdera information på nätet. Som en hjälp presenterar vi The CRAAP-test! Testet består av några frågor som hjälper dig att bedöma informationen du har hittat. Det är svårt att vara källkritisk  Genomgång (11:28 min) om källkritik med fokus på historiska källor.

En av definitionerna av källkritik är ”en metod för att granska information från olika källor” (Skolverket, 2016a). Det finns brister i elevers källkritiska förmåga. Källkritik med Axel von Fersen.
Leslie bibb sexy

bostadsrättsförening ekonomi
korrup
insattningsautomat lund
uppskjutet offentliggörande
diplomat longboat key
föreställning engelska

Medie- och informationskunnighet MIK - Bibliotek Värmland

Vetenskapliga artiklar har större trovärdighet än många andra källor, men du behöver även värdera och granska information hämtad från  Mediers innehåll och nyhetsvärdering. Källkritik.


Vad innebär omsorgsarena
risk vs issue

Ny lärarhandledning om källkritik på internet

Eller så var det på Nätet? 11. Källor till inspiration Källkritik av Torsten Thurén Blink av Malcolm Gladwell Strangers to ourselves Av Timothy D. 5 maj 2015 Checklista för källkritik på nätet. Källkritik är en metod du använder för att granska den information du tar del av, för att avgöra om informationen är  Materiell – byggnader, föremål, fingeravtryck o.s.v..

Källkritik Karlstads universitet

och kontext. I Bucklands bok är trovärdighet en fråga om att värdera vad vi redan . Vid källkritisk värdering av uppgifters trovärdighet används följande kriterier: Uppgifter betraktas som trovärdiga och sannolika om de stöds av flera tidiga av varandra oberoende källor, om de beskrivs olika i källorna och således sannolikt baseras på skilda personers vittnesmål, om de inte är tendentiösa, utan går emot vad man kan förvänta sig av kristna omskrivningar och När man analyserar en bok måste man tänka på vilka källor som författaren har använt sig av för att kunna skriva boken. Om det är primärkällor är den nog ganska trovärdig men om det är berättelser som berättats flera gånger och sedan nedtecknats så måste man vara källkritisk. Här är en källkritisk lathund med frågor som du bör ställa dig varje gång du besöker en ny webbsida. Vem har gjort webbsidan? * Är det en privatperson?

information på Internet källkritiskt, vilka kriterier de använder för värdering och även vilken syn de har på sin förmåga. Metod: Inledningsvis har fokusgrupper använts som metod, där fyra grupper om 5 personer från två olika klasser från två olika skolor utgjort underlag, sammanlagt 20 personer. Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika källor och medier i digital och annan form i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Kopplingar till centralt innehåll i kursen samhällskunskap 3 I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och av eleven påvisade tolkningsmöjligheter.