Excellence i förhandling - Diploma Utbildning

1723

Offentliga upphandlares svårigheter och strategier i - GUPEA

av PO Markström · 2006 — med hjälp av en positioneringsmatris i detta fall Kraljics matris. produkter till produktgruppen insatsvaror samt enstaka exempel från andra produkt- och. Kraljic matrisen från Peter Kraljic beskrevs första gången i en artikel ”Purchasing must become Supply Chain Management” i Harvard Business Review (Sep-Oct  16 jan. 2018 — I båda dessa exempel har de levererade produkterna ett stort inflytande på rörelseresultatet. Medarbetarnas kontorsstolar som så småningom  Kraljics matris är ett verktyg och en modell som används för att kategorisera Använda Kraljics matrisVisa Exempel på risker i avtalsförvaltningen kan vara.

Kraljics matris exempel

  1. Tullxperten
  2. Tidsskrift for arbejdsliv
  3. Sangria wine
  4. Självklar sak engelska
  5. Studiecentrum lth butik

Förhandling - Kraljics matris. I delmomentet förklarar Jan-Åke hur du arbetar med Kraljics matris. Utbildare: Jan-Åke Björck Längd: 23 minuter (Utbildningens  exempel är tjänster ofta mindre påtagliga, och levereras ofta i interaktion mellan kund och leverantör. Kraljics modell (se avsnitt 2.4.3) kan eventuellt vara till hjälp för att förstå varför vissa tjänsteinköp En sammanfattande matris. (figur 5.1)  17 maj 2016 — Kraljics matris. 4. B etydelse/ pris.

1. Generation av en radvektor x= (1,2,3) x=[1 2 3] 2.

Fokusgrupp Inköp & Logistik: Färre leverantörer - IUC Väst

Kraljic matrix and purchasing policy. The policy ensures that suppliers comply with all terms set by the company about long-term and sustainability.

Kraljics matris exempel

Kategoristyrt inköp - Google böcker, resultat

Då förväntas du att arbetsleda soldaterna när de till exempel upprättar mast och och verktyg baserade på Kraljics matris samt The Purchasing chessboard. 18 feb. 2020 — exempel genom att använda funktionsupphandling och innovationsvänlig Ett exempel på en strategi kan Dessa består av Kraljics matris,. Exempel: Om ett fordon definieras som Exempel: Livsmedels- och kemikaliebranschen. • Inkludera leverantörernas perspektiv hjälp av Kraljics matris. Exempel på frågor: ❑ Nyckelpersoner för matris. Kraljic matris.

Kraljics matris exempel

Three general purchasing strategies are distinguished, depending on the balance of power in the buyer/seller relationship: exploit (in case of buyer dominance), balance (in case of a balanced relationship), and diversify (in case of supplier dominance). Haddons matris (1980) är en riskhanteringsmodell som kan återfinnas beskriven på olika sätt men med den gemensamma nämnaren att de innehåller en tidsaxel som delar in en händelse i faserna före, under och efter samt en axel som ser på händelsen ur ett individ, teknik och miljöperspektiv..
Spanien latino

Kraljics matris exempel

Kuriosa: Modellen utvecklades av Peter Kraljic på 1970-talet åt BASF-koncernen men publicerades först 1983, i septembernumret av Harvard Business Review. Idén till metodiken fick Kraljic då han upptäckte att det fanns en kritisk leverantör på BASF som kunde orsaka mycket allvarliga problem i tillverkningsprocessen. Kraljics matris i 3D Kraljics matris i VendorLink kan visas som en 3D-matris eftersom varugruppens storlek kan tas med i grafiken. Bredvid varugruppen i matrisen kan man se varugruppens volym.

”Kunskapskraven” är lätta för barnen att förstå. Formeln beräknar till exempel total summan för en matris med aktie kurser och aktie andelar och placerar resultatet i cellen bredvid "total värde".
Andras

varför bärs slöja
alfabet spelletjes
julrim upplevelse
ladda bil kostnad
akutsjukvård utbildning malmö
hundfrisörerna växjö

Inköpsstrategi - det är väl bara för stora företag? Goodfellows

Lär mig om Kraljics matris - av en leverantör som är icke kritisk..:) 1:11 AM - 26 Jan 2010. 0 replies 0 retweets 0 likes.


Adyen logo
ar 670-1

ML2113 Styrning av försörjningskedjor - KTH

De grundläggande faktorerna i Kraljics matris är de två huvud begreppen ”finansiell betydelse” och ”försörjningsrisk”. Modellen består av fyra … Leveransrisk Leveranskedjans komplexitet Kraljics inköpsmatris – Företagets ”fingeravtryck” Affärsrisk Lönsamhetspåverkan Flaskhals Stapel Icke kritisk Strategisk Hävstång LH HL HH LL Kraljics inköpsmatris – Olika företag har olika ”fingeravtryck” Flaskhals Stapel Icke kritisk Strategisk Hävstång LH HL HH LL Flaskhals Stapel Icke kritisk Strategisk Hävstång LH HL HH LL Flaskhals Stapel Icke kritisk … 2017-02-28 Kraljics matris – del 2 Huvudstrategierna för respektive kvadrant. Har du inte läst första delen? Börja då här. Detta ”verktyg” används för positionering i Kraljics matris.

Leveranskedjans komplexitet - ppt video online ladda ner

har två rader och tre kolonner och sägs därför vara 2 × 3 matriser och elementen a 23 = 5, resp. elementen b 11 = sin(x). En matris med lika många rader som kolonner kallas kvadratisk matris, t ex: Matriser med bara en rad kallas radmatris eller alternativt radvektor som t ex. Hur har matrisen tagits fram?

Med utgångspunkt i Kraljics matris ( kapitel 3.4.2) definierar och avgränsar. av S LUND · 2019 — Upphandlingsmyndigheten (2018b) tar också upp Kraljic-matrisen som ett exempel på ett verktyg som kan användas för att klassificera avtal. Avtalsklassificering  7 maj 2009 — Kraljics matris är ett analysverktyg och en modell vilken används för att har stor betydelse för företaget och har till exempel betydande inköps  Kraljics inköpsmatris – placering av inköpskategorierna från kalkylark Dubbelklicka på diagrammet Kraljics inköpsmatris Hög LH Hävstång Strategisk HH Lönsamhetspåverkan Affärsrisk Inköps- 12 Exempel på detaljerade inköpsstrategier Beskriv Kraljics matris med respektive positioner! 5.Förklara varför man använder kraljics matris! Avsnitt 4.3 1.