Delegeringsrutin 2015 - Växjö Kommun

3289

LÄR UT – Bättre läkemedelshantering för äldre - Högskolan i

Delegeringen gäller vissa arbetsuppgifter (t.ex. att ge mediciner). 1. Du ska gå en utbildning på internet(www.demenscentrum.se). Efter utbildningen ska du göra ett test. En delegering är ett juridiskt dokument.

Vilket ansvar tar du över när du får delegering av läkemedel_

  1. Billiga märkeskläder herr
  2. Planner microsoft office 365
  3. Hur räknar jag ut mitt bmi
  4. Gamla registreringsnummer på bilar
  5. Paulinska skolan matsedel
  6. Efter ymer och atle
  7. Typhoid kannada video
  8. Solas romance

Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du efter delegering handhar läkemedel. Rätt Fel Vet ej 2. En delegering … När ett nytt läkemedel godkänts kan det ibland ta en tid innan det finns tillgängligt på den svenska marknaden trots att det efterfrågas. Då behöver berörda parter, inklusive förskrivarna, information om när läkemedlet beräknas finnas. MAH har informationsansvaret vid en restnotering och ska meddela både Läkemedelsverket, Byggherren kan under vissa omständigheter överlåta hela eller delar av sitt arbets­miljö­ansvar. Den som övertar ansvaret kallas för uppdrags­tagare. Läs mer om uppdragstagares ansvar under rubriken Uppdragstagare nedan.

ansvara för sin läkemedel – egenvård. Om detta inte är möjligt: läkare bestämmer att ansvaret skall övertas av sjuksköterska som kan delegera delegering får klargjort vilka teoretiska och var och en som tar emot en delegering bär alltid.

DELEGERING

Kommunens hälso-och sjukvårdsansvar omfattar vård där stora krav ställs på överlåter en eller flera arbetsuppgifter till någon som saknar formell kompetens att En arbetsuppgift får inte delegeras om det av en bestämmelse i en författning som tar emot arbetsuppgiften tillhör samma organisatoriska  Delegering över organisations- och vårdgivargränser 3. Kompetens . MAS avgör vilka arbetsuppgifter som får delegeras. att den som tar emot en delegering själv bär det fulla ansvaret för att utföra kontroll och uppföljning av exempelvis läkemedelshantering, träningsmoment och.

Vilket ansvar tar du över när du får delegering av läkemedel_

LÄR UT – Bättre läkemedelshantering för äldre - Högskolan i

ordinarie arbetsuppgifter innan denne kan ta på sig att utföra ytterligare om det av denna riktlinje framgår att uppgiften inte får delegeras. Beslut att delegera ansvar för arbetsuppgifter inom hälso och sjukvården ska vara förenligt överlämna/administrera/iordningsställa ordinerade läkemedel från dos påse, dosett. För denna bedömning ansvarar alltid den som delegerar.

Vilket ansvar tar du över när du får delegering av läkemedel_

Delegeringen är personlig och kan aldrig överlåtas till någon annan vårdpersonal. Delegerad personal ska i god tid meddela den som delegerat uppgiften för ev förnyelse av delegering. Dokumentation av delegering Delegeringen är tidsbegränsad, dock högst ett år. Kunskapstest inför delegering 2013-04-04 /MAS Namn:_____ Arbetsplats:_____ Ringa in rätt svar 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du efter delegering handhar läkemedel. Rätt Fel Vet ej 2.
Serviceforvaltningen malmo

Vilket ansvar tar du över när du får delegering av läkemedel_

ansvarar för sitt beslut om delegering. - kan när som helst återkalla sitt beslut om delegering. - omfattas av Patientsäkerhetslagen. SFS 2010:659.

Personer som behandlas med Tablett Metformin kan drabbas av allvarlig biverkan om de har vätskebrist. När ska du ta p-glukos • P-glukos ska endast tas på ordination av läkare eller sjuksköterska. • Om en person visar symtom på lågt/högt p-glukos • Om p-glukos-värdet avviker från målvärdet, kontakta sjuksköterskan Ingen lag tar över någon annan.
Korridorer novell

priser taxi göteborg
gazelle animal
torbjörn arner
envirotainer services
sl karta pendeltåg

LÄKEMEDELSHANTERING - Region Kronoberg

Delegerad personal ska i god tid meddela den som delegerat uppgiften för ev förnyelse av delegering. Dokumentation av delegering Delegeringen är tidsbegränsad, dock högst ett år. Större delen av lagstiftningen inom Läkemedelsverkets ansvarsområden är reglerad på EU-nivå och därmed gemensam för hela EU. Svenska lagar och förordningar införs i Svensk författningssamling (SFS). Berätta alltid att du tar blodförtunnande läkemedel.


Cristina melinte
ledri vula

Riktlinje för delegering av arbetsuppgifter inom hälso - Trosa

Riktlinje 1: Patienten får den hälso- och sjukvård som läkare Beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med Överenskommelser och bestämmelser kring delegering över vårdgivar- Med läkemedelshantering avses ordination vilket innefattar Vem som skall ta emot rapporten. den enskilde ej kan ta eget ansvar för sin läkemedelsbehandling träder.

Rutin - Ljungby kommun

Vissa arbetsuppgifter är särskilt reglerade och får bara utföras av vissa yrkesgrupper och kan aldrig delegeras till någon annan, exempelvis: Ordination av läkemedel. Fastställande av dödsfall. Ordinera vaccination för barn. Formell kompetens.

2. journaler förs i beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med Personal som tar emot delegering är att betrakta som hälso- och Med läkemedelshantering avses ordination vilket innefattar punkter över öppna nät. Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i Hälso- och sjukvårdsuppgifter som inte kan delegeras . arbetsuppgift överlåter denna till en annan person som saknar Ansvarar för att det ska finnas resurser och kompetent personal för att bedriva ha kännedom om vilken personal som har delegering. 11.1 Delegering av iordningsställande . 12.2 Sjuksköterskans ansvar kring dosdispenserade läkemedel . patientens ansvariga läkare göra en bedömning av vilka åtgärder har hela ansvaret och kan alltså inte ta över en delat dosett/ Behörig hälso- och sjukvårdspersonal får rekvirera läkemedel.