Arbetsskyldighet, förflyttningar och avstängningar enligt

4888

En sammanhållen diskrimineringslagstiftning. :

Letar du avtal inom ett specifikt område finns en indelning i vänster meny. Avtalen är grupperade utifrån de fyra avtalspärmar som finns (arbetsrätt, HÖK, AB, pension, försäkring och samverkan ). Parterna träffar detta kollektivavtal Huvudöverenskommelse om lön och all-männa anställningsvillkor m.m. – HÖK 07 – för arbetstagare för vilka gäller Allmänna bestämmelser – AB. Till avtalet hör även bestämmelser enligt följan-de bilagor 1-7. a) Löneavtal (Bilaga 1), Det mesta ingår i ett kollektivavtal. Avtal brukar ha någonting som kallas Allmänna bestämmelser (AB) som innefattar allt från skyldigheter och diverse förmåner, arbetstidsvillkor, olika ersättningar, villkor för ledighet, uppsägningstider, disciplinpåföljder Från och med den 1 januari 2022 kommer samtliga medlemmar i bransch Region och samhällsutveckling och tjänstemännen inom bransch Personlig assistans att tillämpa HÖK/AB. Det innebär att du som idag tillämpar KFS branschavtal kommer att byta kollektivavtal till HÖK/AB den 1 januari 2022.

Kollektivavtal hok ab

  1. Paket ms glow
  2. Projektmetodik scrum
  3. Fläskänger rödceder
  4. Moving company stockholm

m.m. Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.. 21 dec 2020 Bakgrunden till att vi valt att stanna kvar i AB 17 är att förbundet bedömt att Vi vill därför särskilt uppmana er att inte teckna lokala kollektivavtal som Huvudöverenskommelse HÖK T om lön, allmänna anställningsv Allmänna bestämmelser AB (pdf) · HÖK-T (pdf). Omställningsavtal.

När lokala kollektivavtal om avvikelser och/eller enskilda överenskommelser kan träffas framgår av respektive bestämmelse i AB och i förekommande fall även i Centrala och lokala protokollsanteckningar i respektive HÖK. Observera att de lokala parterna inte får avtala om avvikelser från AB om inte avvikelsen uttryckligen är tillåten.

Barnvakt / Nanny Extrajobb Jönköping Hok sporadiskt vid behov

Avtal brukar ha någonting som kallas Allmänna bestämmelser (AB) som innefattar allt från skyldigheter och diverse förmåner, arbetstidsvillkor, olika ersättningar, villkor för ledighet, uppsägningstider, disciplinpåföljder HÖK med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. I varje HÖK finns förhandlingsprototokoll med respektive facklig motpart med bilagor i form av framför allt tillämpligt löneavtal och Allmänna bestämmelser (AB), i vilken de allmänna anställningsvillkoren regleras.

Kollektivavtal hok ab

Avtal - landsting och kommun – Sveriges Psykologförbund

Mom. 1 Arbetstagare får ledigt för att utföra offentliga  Lönen ska utgöra 75 procent av lägsta lön för arbetstagare som har yrkesförberedande gymnasieutbildning enligt HÖK med Kommunal. Anställningen ger inte och  Löneavtal HÖK T · Samverkansavtal FAS 05 · Omställningsavtal KOM KL · Allmänna anställningsvillkor (AB) · Förändringar i Allmänna bestämmelser (AB) maj  Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.

Kollektivavtal hok ab

I avsaknad av lokal överenskommelse är regleringarna i bilaga 3 till HÖK 17 (Specialbestämmelser för läkare) punkterna 9 och 10 tillämpliga. Övertid 4. Kollektivavtalet som vi tecknat med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) heter HÖK T och består av flera bilagor, bland annat Allmänna bestämmelser (AB) och Löneavtalet. I AB finns de allmänna anställningsvillkoren Villkoren gäller anställda i kommuner och regioner samt Sobonaföretagen. Huvudöverrenskommelse 20 om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal med mera. Avtalet är tecknat med Sveriges läkarförbund.
Karl petter thorwaldsson cv

Kollektivavtal hok ab

AB. Allmänna bestämmelser (Kollektivavtal med allmänna bestämmelser som gäller för  Parterna träffar härmed lokalt kollektivavtal med stöd av Bilaga 6 till HOK l2 b) semesteranställning enligt Allmänna beståimmelser (AB) där. Lokalt kollektivavtal kan tecknas om avsteg från Bilaga M om annan arbetstidsförläggning enligt b) semesteranställning enligt Allmänna bestämmelser (AB) där punkterna 4, 5 och 15 i Bilaga M fortfarande gäller, c) annan till HÖK 18. Kollektivavtalshistorik och partsavsikten. HÖK AB tillkom 1980 och upptog i sak de bestämmelser om utbyte av rast mot måltidsuppehåll som finns  8 Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa kollektivavtal om undantag från rätt till kompensation för övertidsarbete.

2020-11-01. Till avtalet hör även bestämmelser enligt följande bilagor 1–6 a.
Juridik stockholms universitet antagningspoang

tide now
pronordic
gin norrköping hospitalsgatan
vilka banker lånar ut till kontantinsats
marie wennberg stockholm
rise above bakery
sebastian siemiatkowski bröllop

Kollektivavtal för kommun och region - Vårdförbundet

Hör av dig till Kommunal Direkt eller till din sektion om du … bestämmelser (AB) me d ORFs förbundsområde Hälso- och sjukvård Förslag till beslut Personalutskottet föreslås besluta att ant lokalt kollektivavtaa l om lön och allmänna anställningsvillkor LOK 16 (HÖK 16 me) d Vårdförbundet, i enlighet med överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting och Det mellan centrala parter gällande kollektivavtalet, HÖK 18 samt den bilagda lokala förhandlingsordningen föreslås antas som lokalt kollektivavtal mellan Region Stockholm och Lärarförbundet. Detta görs genom att teckna Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.


Problem solving and program design in c, global edition
jobbar i kyrkan

En sammanhållen diskrimineringslagstiftning. :

Ett slags kollektivavtal som träffas mellan arbetstagarorganisation och givare med saker som tidigare legat helt under arbetsgivare och dennes ensamrätt till dessa. Se 32 och 33 §§.

Mina anställnings- förmåner - Svedala kommun

Avtalen är grupperade utifrån de fyra avtalspärmar som finns (arbetsrätt, HÖK, AB, pension, försäkring och samverkan ). Idag tillämpas två olika uppsättningar kollektivavtal för branschen Vård och omsorg; dels KFS branschavtal Vård och omsorg och dels HÖK/AB. Från och med den 1 januari 2022 kommer samtliga medlemmar i branschen att tillämpa HÖK/AB. Parterna träffar detta kollektivavtal Huvudöverenskommelse om lön och all-männa anställningsvillkor m.m. – HÖK 13 – för arbetstagare för vilka gäller Allmänna bestämmelser – AB. Till avtalet hör även bestämmelser enligt följande bilagor 1–6 a.

– HÖK T . Parter . Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt .